Truyền hình06/01/202111:13

Trong hậu trường show Giác quan thứ 6, Diệu Nhi nhận xét Thành Trung vẫn như xưa, còn Thành Trung nhận xét đàn em càng ngày "nhây" sau 5 năm gặp lại.

Anh Hào

Avatar