Mạng xã hội 12/07/2019 05:52

Tranh thủ lúc nhân viên bán quay lưng lại tìm sản phẩm phù hợp, vị khách ‘4 mắt’ nhanh tay với lấy chiếc iPhone để trên bàn rồi nói "sếp anh lại gọi"...

Video: Facebook Dinh Hai Dang

Avatar