Đời sống 01/02/2019 02:33

Càng giáp Tết Nguyên Đán, nghề đánh gốc đào thuê tại Nhật Tân càng tất bật. Ngày cao điểm, những người cửu vạn có thể kiếm được cả triệu.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar