Mạng xã hội 24/05/2018 11:26

Nam thanh niên vờ là khách hỏi mua điện thoại, bất ngờ vung tay đấm thẳng mặt chủ quán rồi nhanh chóng lên chiếc xe máy để sẵn trước cửa nổ máy, phóng mất dạng

A.T (Video:Facebook@Nguyễn Hùng)

Avatar