Hài08/12/201603:50

Chỉ vì cái tội thích nhìn và thể hiện trước người đẹp nên anh chàng này phải nhận hậu quả bi thảm.Nguồn clip: Youtube

Avatar