Cộng đồng27/09/202107:21

Nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và dường như không phát hiện thấy ô tô tải đang dừng đỗ bên đường.

Nguồn: MXHGT

Avatar