Mạng xã hội20/08/202105:44

Sau khi chạy vào trong quán, 2 đối tượng dồn nam thanh niên vào góc tường rồi cầm gậy, ghế đánh tới tấp cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Nguồn MXHGT
Avatar