Giải trí24/07/201807:00

Thanh Hương bị tát mờ mắt, sưng môi khi đóng phim Quỳnh búp bê nhưng vẫn nguyện hy sinh vì nghệ thuật "nếu bị đánh mà vai diễn thành công thì tôi vẫn chấp nhận bị đánh một lần nữa".

Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay Phim: Xuân Quý - Tuấn Đinh

Kỹ thuật: Xuân Phúc - Duy Tiến

Avatar