Quốc tế 25/10/2018 10:40

Hệ thống thang máy Bách Long, được làm bằng kính ở công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ,tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Đ.T (Nguồn CGTN/Chinese bridge)

Avatar
Avatar
ldt 25/10/2018 11:08
Xây được thang máy này thật quá giỏi