Thế giới22/02/202107:30

Dù được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn là 1 xác ướp kỳ lạ, không đầu, không thân dưới, các nhà khoa học cũng đã khám phá ra cuộc đời bí ẩn, kỳ lạ của nhân vật từng sống cách đây 24 thế kỷ này.

Q.N

Avatar