Đòn tấn công chớp nhoáng chỉ cho nháy mắt, đầu con thằn lằn đã nằm gọn trong miệng kẻ đi săn

Nguồn Youtube@Porteira ABERTA
Avatar