Thế giới17/02/201909:47

Bạn có biết người ta có thể thực sự nhấc bổng cả ngôi nhà lên và di dời đến một địa điểm khác?

Hoài Thu (Nguồn: Wolfe House Movers)

Avatar