Thế giới17/10/201908:00

Các nữ tiếp viên ở khoang hạng nhất phải ghi nhớ cỡ áo ngủ của hành khách cùng tất cả những sở thích và sự lựa chọn của họ.

Q.N (Video: Business Insider)

Avatar