Thời sự 08/10/2016 01:57

Tiếp tục loạt phóng sự về vấn nạn buôn bán người xuyên quốc gia mà chúng tôi đã phát sóng thời gian qua. Trong suốt quá trình thực hiện, những câu hỏi luôn được đặt ra đối với nhóm phóng viên là: Những đối tượng buôn người là ai? Ở đâu và thủ đoạn như thế nào? Bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi đã bước đầu tiếp cận với đường dây buôn người này tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo VTC14
Avatar