Thế giới17/09/202005:08

Một thẩm mỹ viện ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) trả tiền nợ lương cho nhân viên cũ bằng hai xô tiền xu trị giá hơn 21 triệu đồng.

Nguồn: Newsflare

Avatar