Thời sự29/12/201705:33

Tệ nạn mại dâm tại các thành phố lớn dù đã giảm về số lượng và mức độ công khai nhưng lại có nhiều hình thái phức tạp gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, đến tháng 9/2017, cả nước có 11.900 người bán dâm, hơn 500 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, gần 4.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi hoạt động mại dâm.

Hiện nay, tệ nạn mại dâm tại các thành phố lớn có nhiều hình thái như gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm. Hình thức môi giới mại dâm qua mạng lại ngày gia tăng và phổ biến.

Vì thế, việc quản lý các đối tượng này đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng khi mà hình thức xử lý chủ yếu vẫn là phạt hành chính.

Theo VTV

Avatar