Chuyện lạ30/05/201906:56

Công ty cổ phần du lịch An Giang đã bàn giao cặp rắn hổ mây cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Chi cục phối hợp cùng các đơn vị khác, tiến hành thả cặp rắn về môi trường tự nhiên.

Hà An - Khánh Linh

Avatar