Đời sống 27/01/2020 07:00

Nhiều cửa hàng bán chuột cảnh tại Hà Nội phải nhập gấp 3 - 4 lần lượng chuột so với bình thường để đủ đáp ứng nhu cầu của khách.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar