Mạng xã hội12/04/202001:58

Đoạn video ghi lại cảnh một vụ trộm cắp trong của hàng điện thoại

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar