Cộng đồng12/06/201911:56

Hai tên trộm dừng xe dưới lòng đường rồi quan sát, chờ lúc vắng người và chỉ cần 2 giây chúng đã bẻ khóa chiếc xe SH rồi phóng đi.

Video:  Facebook Tú Anh Nguyễn

Avatar