Thế giới29/05/202004:20

Tên cướp yêu cầu nhân viên lễ tân đưa tiền mặt và phun chất lỏng lên bàn và vào người nam nhân viên qua cửa kính bàn lễ tân...

Nguồn: Liveleak

Avatar