Cộng đồng10/02/201711:19

Thay vì cưỡi ngựa hay đi bộ, đoàn người đi "thỉnh kinh" trên một chiếc xe lớn và bị cảnh sát "sờ gáy" vì không rõ Tôn Ngộ Không với "mắt thần" như vậy có đủ năng lực để lái xe hay không.Video: Shanghailist/ Miaopai

Avatar