Cộng đồng28/02/202112:00

Trong tình huống cấp bách, người đàn ông đã lao vào vật lộn tay không giết con báo hoang để bảo vệ vợ và con gái.

Nguồn: Newsflare

Avatar