Mới đây, một nhóm bắt rắn gồm 2 thành viên đã bắt được 4 rắn hổ mang và 1 rắn cạp nong gần một nhà máy xử lý rác tại khu vực Yên Tử.

Quá trình bắt rắn gặp khá nhiều khó khăn do số lượng rắn lớn nhưng số lượng dụng cụ bắt rắn và các thợ bắt rắn lại rất ít. 
Lê Hiếu (Nguồn: Thú vui 3 miền)
 

Avatar