Thế giới động vật 15/10/2019 08:37

Mới đây, 15 con rắn cạp nong đã bị một nhóm "cao thủ" bẫy rắn chuyên nghiệp bắt được.

Đặc biệt, những “cao thủ” này không cần dùng đến một dụng cụ bảo hộ chuyên nghiệp nào. 

Lê Hiếu (Nguồn: Thú vui 3 miền)

Avatar