Cộng đồng12/08/202008:38

Với kinh nghiệm của mình, anh Avinash nhanh chóng bắt được con rắn hổ mang và thả trở lại rừng cách xa khu dân cư.

Nguồn: Newsflare

Avatar