Mạng xã hội 15/11/2019 07:39

Nhóm bắt rắn đã tóm gọm ổ rắn cạp nong chỉ ẩn mình dưới sân toàn lá khô trong một ngôi nhà.

Quang Linh (Video: Thú Vui 3 Miền)

Avatar