Quân sự 09/05/2017 04:05

Cơ động, trang bị hiện đại và có thiết kế mới mẻ là những gì lính dù Nga cảm nhận được khi lần đầu tiên ngồi lên xe thiết giáp chở quân BTR-MDM.Nguồn QPVN

Avatar