Quân sự 05/10/2017 05:53

Tàu sân bay nguyên tử là một biểu tượng đầy sức thuyết phục cho tiềm lực quân sự của xứ cờ hoa.Nguồn QPVN

Avatar