Quân sự05/10/201705:53

Tàu sân bay nguyên tử là một biểu tượng đầy sức thuyết phục cho tiềm lực quân sự của xứ cờ hoa.Nguồn QPVN

Avatar