Quân sự08/10/202007:30

Con tàu hạt nhân khổng lồ này sẽ có thể hộ tống các đoàn tàu vượt qua lớp băng dày 3 mét trong điều kiện nhiệt độ lạnh nhất.

A.B (Theo Arctic-russia, Video: Defense Update, U.K DEFENSE NEWS, Russia Clarifi)
Avatar