Quân sự 23/05/2019 03:50

Ngốn hàng tỷ USD vào hệ thống tàu chiến ven biển, song chính Hải quân Mỹ đã phải thừa nhận thất bại về dự án này.

Theo NI, Video: US Defense Systems

Avatar