Truyền hình 27/01/2017 11:09

Tự Long vào chầu đầy hài hước với nhạc chế "Bống bống bang bang"

Clip: VTV
Avatar