Giải trí 28/01/2017 07:41

Trước những thách thức mà Nam Tào Xuân Bắc liên tục đưa ra trong Táo quân 2017, Táo Kinh Công Quang Thắng chỉ đáp trả bằng một hành động duy nhất.Theo VTV

Avatar