Thế giới30/06/201808:30

Một khu vực với nhiều hóa thạch có chứa những dấu vết của khủng long đã được tìm thấy. Những nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hơn 300 dấu chân của một đàn những chú khủng long thuộc kỷ Phấn Trắng, cách đây khoảng 120 triệu năm.

Q.N (Video: RT, CNTG, New China TV)
Avatar