Thế giới19/04/201705:28

Các đơn vị khảo cổ Ai Cập vừa khai quật được 8 xác ướp cùng nhiều quan tài trong một quần thể những ngôi mộ ước tính 3500 năm tuổi. Nhiều xác ướp được cuốn vải lanh, vẫn ở trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Video: Reuters
Avatar