Thể thao07/04/202111:08

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ Đức Huy.

Xuân Minh - Linh Trang

Avatar