Trong nước 02/11/2019 10:30

Tân Đại sứ Hàn Quốc cho biết, trong ASEAN, Việt Nam là đối tác số 1 của Hàn Quốc về đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân.

Thái An - Anh Phú 

Avatar