Thế giới14/09/202107:26

Một thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tuyên bố sẽ không có chuyện phụ nữ xuất hiện và làm việc tại các cơ quan nhà nước. Họ cũng sẽ không được làm việc tại ngân hàng, báo chí và nhiều lĩnh vực khác.

Q.N (Theo SCMP, CCTV)

Avatar