Cộng đồng29/07/202109:59

Để tránh hai con bò băng qua đường, tài xế xe tải đã đánh lái gấp khiến chiếc xe của mình bị lật nhào.

Nguồn: Newsflare

Avatar
Avatar
Không phải là xe tải tránh con bò mà xe tải đánh lái tránh xe con phía trước do xe con phía trước giảm tốc độ tránh con bò.