Cộng đồng02/08/201905:50

Sau khi xin vượt bất thành, tài xế xe cứu thương tìm cách ép xe tải dừng lại rồi 'hùng hổ' vác dao đòi 'nói chuyện' với lái xe tải.

Video: Facebook Justin Phạm

Avatar
Avatar
Tôi là tài xế xe khách. Tôi đã chứng kiến ngàn vạn xe không chịu nhường đường xe cứu thương. Bây giờ mới được thấy một xe được dạy dỗ khi không chịu trả quyền ưu tiên cho người ta. Xin đừng ngụy biện nhé! Tài xế xe cứu thương người ta cũng đủ trình để biết khi nào không đủ điều kiện cho vượt khi nào thì cố tình không chịu nhường đấy.