Quốc tế 25/05/2019 05:36

Tài xế xe buýt phản ứng nhanh như cắt, cứu mạng người lái xe ba gác đang bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng.

Nguồn: CGTN

Avatar