Cộng đồng 05/01/2020 06:40

Một người phụ nữ chạy bộ sang đường và bất ngờ bị ngã trước đầu xe bồn

Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Avatar