Cộng đồng 04/09/2019 11:29

Bị đuổi vì không cho đỗ xe, sau một hồi lời qua tiếng lại, nam tài xế taxi lập tức rút gậy dọa đánh nhân viên bảo vệ lớn tuổi.

Video: Facebook Do Khac Dao

Avatar