Thời sự14/08/202104:10

Tại 23 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố, các tài xế quét QRcode, khai báo y tế điện tử để vào thành phố.

Đình Hiếu

Avatar