Cộng đồng04/08/202111:02

Nhiều người trên xe ô tô đã kịp thoát ra ngoài khi chiếc xe trượt xuống dốc núi do tài kế xuống xe nhưng quên kéo phanh tay...

Nguồn: Newsflare

Avatar