Cộng đồng01/11/202111:48

Thanh niên điều khiển xe điện bằng 1 tay nên khi va phải xe bên cạnh đã loạng choạng tay lái và ngã xuống đường đúng lúc ô tô phía sau đi tới...

Nguồn: MXHGT

Avatar