Mạng xã hội 11/09/2019 05:03

Môt chiếc xe ô tô đang lưu thông bỗng từ từ đâm thẳng vào dải phân cách bên đường

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar