Mạng xã hội05/11/202010:58

Theo dõi lại đoạn camera hành trình, dân mạng không khỏi "toát mồ hôi lạnh".

Nguồn Mãng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Đoạn này xe vướng cả 2 bên, bác tài bò chậm qua mới an toàn ạ.