Cộng đồng05/02/202111:01

Một cột bơm xăng đã đè trúng 2 người khi một tài xế lái xe rời cây xăng nhưng quên rút vòi bơm.

Nguồn: Newsflare

Avatar