Công nghệ26/04/201907:00

Mạng 5G đang ‘định hình’ lại hệ thống mạng và sẽ thay đổi cuộc sống của con người... Vì thế các cường quốc đều muốn đi đầu trong việc phát triển thế hệ mạng di động thứ 5.

Theo CNBC

Avatar